NOWY KWARTALNIK O ENERGII, GOSPODARCE I NOWYCH TECHNOLOGIACH polish energy brief

Zespół

Prof. Wojciech Roszkowski – Fundator Instytutu

Prof. Wojciech Roszkowski – Fundator Instytutu

Polski ekonomista, autor publikacji z zakresu historii Polski XX wieku, profesor nauk humanistycznych (1996), nauczyciel akademicki, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004–2009).

Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Przedsiębiorca. Poprzednio także pracownik naukowy ISP PAN, wykładowca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego, rzecznik prezydenta Warszawy oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energetyka odnawialna, studia strategiczne i stosunki międzynarodowe.

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Analityk sektora energetycznego. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: energetyka, bezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe.

Kamil Moskwik - Dyrektor Wykonawczy

Kamil Moskwik - Dyrektor Wykonawczy

Autor analiz, raportów biznesowych oraz artykułów naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w polskich i zagranicznych korporacjach, współpracował także z Polskim Instytutem Geologicznym – Instytutem Badawczym, Polską Akademią Nauk – Centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów, Instytutem Sobieskiego. Obecnie związany z Instytutem Jagiellońskim. Kluczowe kompetencje Kamila, wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Piotr Perzyna - Dyrektor Wydawnictw

Piotr Perzyna - Dyrektor Wydawnictw

Projektant wydawnictw prasowych, magazynów i książek, producent i wydawca. Specjalizuje się w projektowaniu publikacji o tematyce gospodarczej. Wcześniej dyrektor artystyczny wielu tytułów prasowych  i koordynator produkcji w wydawnictwach. Laureat dwóch prestiżowych nagród Grand Front za najlepsze okładki prasowe, przyznawanych przez Izbę Wydawców Prasy.

dr Christian Schnell

dr Christian Schnell

Starszy ekspert Instytutu Jagiellońskiego oraz Partner w Kancelarii Solivan Pontes. Doradza od ponad 20 lat przy projektach energetycznych związanych zarówno z konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii. Świadczy usługi doradcze dla spółek energetycznych, inwestorów instytucjonalnych oraz deweloperów w prowadzeniu działalności inwestycyjnej w energetyce. Autor kilkunastu raportów sektorowych i ponad stu publikacji.

Krystian Krupa

Krystian Krupa

Ekspert w zakresie energetyki i infrastruktury. Posiada ponad 12 lat doświadczenia łączącego pracę w elektroenergetyce i doradztwie na terenie Polski i Australii w rolach analitycznych i menedżerskich. Autor modeli fundamentalnych, analiz i raportów biznesowych, artykułów naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Nottingham Trent University oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dr Artur Bartoszewicz

Dr Artur Bartoszewicz

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). Ekspert w obszarach: Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Warszawskim.

Emanuel Wanat

Emanuel Wanat

Starszy prawnik kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. i członek Komitetu Arbitrażowego przy Sądzie Arbitrażowy Lewiatan. Zbierał doświadczenie pracując m.in. w Londynie, Paryżu, na bliskim Wschodzie i oczywiście w Warszawie. Specjalizacja: nowe technologie, e-commerce, IP, infrastruktura i spory sądowe/arbitrażowe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracuje nad doktoratem na temat kryptowalut.

Marek Lachowicz

Marek Lachowicz

Główny analityk Instytutu. Współzałożyciel i redaktor naczelny PolishBrief. Autor licznych opracowań tworzonych na zlecenie instytucji oraz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej. Zainteresowania zawodowe to data science oraz ekonometria.

Katarzyna Obłąkowska

Katarzyna Obłąkowska

Socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie badań marketingowych (SWPS, 2005), zarządzania marką (SGH, 2007), administracji i finansów publicznych (SGGW, 2012), historii sztuki (Collegium Civitas, 2016) oraz studia doktoranckie w zakresie ekonomii i nauk o polityce publicznej (SGH, 2018). Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach społecznych, marketingowych i rynku oraz w samorządzie terytorialnym. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Autorka badań i publikacji naukowych w dziedzinie polityki publicznej, dziedzictwa kulturowego i turystyki. Specjalizuje się w obszarze polityki publicznej i turystyki dziedzictwa kulturowego.

Paweł Wróbel

Paweł Wróbel

Ekspert ds. regulacji UE z 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym 5 lat pracy w Komisji Europejskiej, 5 lat w Parlamencie Europejskim oraz 5 lat dla sektora energetycznego. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. W latach 2015-2018 pracował jako Dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) w Brukseli reprezentując interesy sektora elektroenergetycznego. Wcześniej w latach 2010-2015 pracował w dwóch gabinetach Komisarzy ds. budżetu UE, a także w Dyrektoriacie KE ds. budżetu – zajmując się regulacjami energetycznymi, klimatycznymi i środowiskowymi. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego, m.in. EU ETS, Dyrektywy OZE, Dyrektywy nt. efektywności energetycznej, rozporządzenia i dyrektywy dot. rynku energii elektrycznej, a także wieloletnich budżetów UE 2014-2020 oraz 2021-2027. Współpracownik BiznesAlert.pl autor analiz z zakresu unijnej polityki klimatycznej i energetycznej.

Maciej Mierzwiński

Maciej Mierzwiński

Ekonomista, absolwent SGH i międzynarodowego programu zarządzania Uniwersytetu w Kolonii. Ekspert w dziedzinie łańcuchów dostaw w polskim przemyśle, zarządzania przedsiębiorstwami i prowadzenia projektów.Konsultant w międzynarodowej firmie doradczej, następnie 15-letnie doświadczenie w rozwoju przedsiębiorstw, restrukturyzacji, transakcji kapitałowych w dużych projektach przemysłowych – górnictwo, hutnictwo, stocznie, konstrukcje stalowe, przemysł maszynowy. Zaangażowany w projektowanie i wdrażanie krajowych i lokalnych strategii w zakresie tworzenia łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Współzałożyciel programu Młody Przemysł, ukierunkowanego na rozwój kadr dla przemysłu w Polsce. Ekspert Stowarzyszenia Polski Wodór.

Krystian Kowalewski

Krystian Kowalewski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w Akademii Leona Koźmińskiego przygotowuje doktorat poświęcony zmianom w organizacji europejskiego rynku kolejowych usług pasażerskich. Zawodowo związany z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. W przeszłości pracował min. w PKP PLK i wiodących polskich kancelariach prawnych. Współpracował również z EY Advisory.

Specjalizacja: regulacja sektorowa ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego (elektroenergetyka, OZE, magazyny energii, elektromobilność) i kolejowego (organizacja rynku przewozów pasażerskich i towarowych, zarządzanie infrastrukturą), prawo Unii Europejskiej (implementacja unijnych aktów prawnych do krajowego porządku, bezpośrednie stosowanie prawa UE), zagadnienia klimatyczne, ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Piotr Rudyszyn

Piotr Rudyszyn

Studiował Architekturę na Technicznym Uniwersytecie we Wiedniu oraz odnawialne źródła energii na kursie podyplomowym Wind Studium  na Uniwersytecie w Oldenburgu. Uczestnik wielu zagranicznych szkoleń i kursów specjalistycznych w dziedziny energetyki i ciepłownictwa, negocjacji społecznych. Założyciel organizacji branżowej PV Polska. Uczestnik projektów badawczo naukowych.

Od 1996 projektuje elektrownie wiatrowe, słoneczne i ciepłownie. Uczestniczył jako projektant i nadzór w ponad stu projektach. Posiada uprawnienia branżowe. Jest autorem prognoz i analiz dla projektów OZE i ciepłowniczych. Jest audytorem bankowym, wykonywał wiele ocen Due Diligence projektów energetycznych w Polsce i za granicą dla inwestorów i funduszy inwestycyjnych. Doradca kilku samorządów terytorialnych. Autor wielu publikacji i artykułów z dziedziny energetyki odnawialnej i ciepłownictwa, hydrolizy oraz magazynowania energii

Wojciech Płachetka

Wojciech Płachetka

Prawnik, specjalista ds. publicznego prawa gospodarczego, przedsiębiorca działający w branży energetycznej, działacz społeczny, współautor raportów i artykułów branżowych oraz prelegent licznych szkoleń i konferencji.

Maciej Gacki

Maciej Gacki

Analityk, student energetyki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy łączy wiedzę zdobytą na uczelni technicznej z ekonomią.

Bartłomiej Sawicki

Bartłomiej Sawicki

Redaktor BiznesAlert.pl. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie na kierunku dziennikarstwo multimedialne i serwisy społecznościowe oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku zarządzie w sektorze naftowym i gazowniczym. Obszar zainteresowań: niekonwencjonalne źródła węglowodorów oraz obszar pojugosłowiański.

Mariusz Marszałkowski

Mariusz Marszałkowski

Redaktor BiznesAlert.pl, w latach 2016-2020 zawodowo związany z College of Europe oraz Centrum Europejskim Natolin, wykładowca Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na kierunku Stosunki międzynarodowe. Obszar zainteresowań związany z bezpieczeństwem morskim i energetycznym państwa, transformacją polityczną na Ukrainie oraz polityką energetyczną oraz zbrojeniową Federacji Rosyjskiej. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

you can look here paula young wig like it Click over here now , web link Wholesale wig near For additional information about replica rolex submariner web site: . , click for more More info here directory Check , redirected here painting sets for adult visit Anchor , check these guys out . With Discount . go right here .

Projekt i wykonanie: Sebastian Safian
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności   
OK